6 września 2023 roku (środa) zorganizowałem w Sztabinie konferencję prasową w celu poinformowania o przyjętej 5 września 2023 roku uchwale Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) (z perspektywą do 2033).

Trasa ekspresowa będzie wiodła z Suwałk do Białegostoku, śladem krajowej ósemki przez Augustów, Sztabin i Suchowolę. To jedna z najbardziej zatłoczonych i niebezpiecznych dróg naszego regionu.

Podczas konferencji powiedziałem: „Do programu dodane zostało nowe zamierzenie budowlane polegające na budowie drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki, które stanowi ważną dla strategi rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego inwestycje. Zakłada się, że będzie ona liczyła ok. 90 km i będzie kosztowała ok. 5,1 mld zł (środki pochodzić będą z KFD). Suwałki, Augustów oraz miejscowości położone na drodze krajowej od Suwałk do Białegostoku doczekają się bezpiecznej drogi szybkiego ruchu, która poprawi bezpieczeństwo podróżujących na tym odcinku, a jednocześnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu. Obok tych komunikacyjnych argumentów doszedł jeszcze właśnie ten jeden argument natury militarnej, najkrótsze, ważne połączenie z krajami bałtyckimi, krajami należącymi tak samo jak Polska do NATO i Unii Europejskiej”.