26 lutego 2019 roku (wtorek) wziąłem udział w uroczystości powołania nowych zastępców komendanta głównego Policji oraz pożegnania dotychczasowych.

W swoim wystąpieniu podziękowaniem odchodzącym na emeryturę Zastępcom Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi i nadinsp. Janowi Lachowi za wszystkie lata, które spędzili w polskiej Policji, za ich wiedzę i zaangażowanie w służbie Polsce i jej obywatelom. Zwracając się do nowo powołanych zastępców Komendanta Głównego Policji wyraziłem przekonanie, że dzięki ich doświadczeniu uda się im sprostać wyzwaniom, jakie pojawią się przed nimi i polską Policją. Pogratulowałem im powołania na stanowiska oraz życzyłem sukcesów w pełnieniu nowych funkcji.

Nowi zastępcy Komendanta Głównego Policji:

  • nadinsp. Kamil Bracha służbę w formacji rozpoczął w 1994 roku w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie, a następnie pełnił ją w wydziale kryminalnym szczecińskiej Policji. W trakcie swojej kariery, doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w pionie kryminalnym. Z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji związany był od 2000 roku. W 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Jako Zastępca Komendanta Głównego Policji będzie odpowiadał za pion kryminalny.
  • mł. insp. Tomasz Szymański do Policji wstąpił w 1994 roku i rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I pracując w komórkach patrolowo-interwencyjnych. Od 2002 roku nieprzerwanie związany był ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania KSP, obejmując w 2011 roku funkcję zastępcy naczelnika tego wydziału, a następnie w lutym 2017 roku roku awansując na stanowisko naczelnika tego wydziału. Od listopada 2017 roku pełnił służbę na stanowisku pierwszego zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji i ruchu drogowego. Tym samym obszarem zajmować się będzie jako Zastępca KGP.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Sekretarze Stanu w MON – Tomasz Zdzikot i Marek Łapiński, kapelani policyjni, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji, przedstawiciele służb mundurowych oraz przybyli goście.