Uczestniczyłem dzisiaj w uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,która odbyła się w siedzibie komendy oddziału w Białymstoku. Nowo powołanym Komendantem został ppłk. SG Grzegorz Biziuk,który zastąpił na tym stanowisku płk SG Andrzeja Rytwińskiego.

Ppłk. SG Grzegorz Biziuk służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1999 roku w Strażnicy w Sokółce – początkowo objął stanowisko starszego strażnika granicznego,aż po kolejnych awansach został komendantem tej jednostki granicznej. Po jej rozwiązaniu został oddelegowany do Kuźnicy,a w 2003 roku rozpoczął służbę na stanowisku zastępcy komendanta Placówki SG w Szudziałowie. W 2009 roku został komendantem Placówki SG w Lipsku,gdzie służył do listopada 2015 roku. Ostatnio pełnił funkcję Komendanta Placówki SG w Krynkach.

Pogratulowałem ppłk. SG Grzegorzowi Biziukowi awansu i życzyłem Mu wielu sukcesów w służbie na rzecz Podlaskiej Straży Granicznej,która pełni bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa naszego państwa. Bez wątpienia dobre zarządzanie Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej i ochrona bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny są niezwykle istotne w tej części naszego kraju.

W uroczystości uczestniczyli także m. in. Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński,wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski,Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej SG płk SG Michał Nowakowski-Lipka,kadra kierownicza Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,przedstawiciele duchowieństwa i związków zawodowych.

foto

foto

foto

foto