6 czerwca 2016 roku wziąłem udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. turystyki,które odbyło się w Augustowie. Jego głównym tematem były perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim. Celem spotkania,w którym uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz samorządowych było wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań dla rozwoju regionu.

W swoim wystąpieniu podkreślałem potrzebę ożywienia kontaktów turystycznych,gospodarczo-handlowych i rodzinno-społecznych z Białorusią,a w szczególności z zamieszkującymi jej terytorium Polakami. Jednocześnie zwracałem uwagę na trudności wynikające z tego,że Białoruś pod rządami Aleksandra Łukaszenki nie jest państwem demokratycznym,wciąż pozostaje pod silnymi wpływami Rosji. Nie ułatwia nam to tych oczekiwanych przez samorządy i społeczności lokalne kontaktów,wprowadzania ułatwień w ruchu bezwizowym czy tworzenia nowych przejść granicznych. Jednym z dowodów niechętnej w stosunku do Polski polityki władz Białorusi jest brak zgody na ratyfikację umowy polsko-białoruskiej i wprowadzenie małego ruchu granicznego. Odpowiednią ustawę o małym ruchu granicznym polski Sejm uchwalił już kilka lat temu,uzyskała ona również bezzwłocznie podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,niestety brakuje wzajemności po stronie białoruskiej.

foto

foto

foto

foto