5 czerwca 2019 roku (środa) przewodniczyłem posiedzeniu Rady ds. Ratownictwa, która odbyła się w siedzibie MSWiA. Po nim odbyła się konferencja prasowa poświęcona bezpieczeństwu w czasie wakacji z udziałem Komendantów Głównych Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 

Policja i Państwowa Straż Pożarna przedstawiły informację o stanie przygotowań i planowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie nadchodzącego sezonu wakacyjnego. Policja będzie podejmować wszelkie starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, a w szczególności w rejonie tzw. „dzikich” kąpielisk, rzek, stawów i innych akwenów, gdzie mogą zaistnieć potencjalne zagrożenia utonięciem. Tego lata służbę będzie pełnić 590 policjantów przeszkolonych do działań na wodzie. Funkcjonariusze mają do dyspozycji ponad 300 łodzi. Policja zakupiła również specjalny sprzęt ratunkowy do radiowozów, które jeżdżą na akcje na terenach przywodnych.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, od początku wakacji do 1 września ruszy akcja Bezpieczne Wakacje, polegająca na wzmożonych kontrolach, m. in autobusów. W sezonie letnim zostanie przeprowadzona kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Ma ona na celu promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających na wodach i terenach przywodnych. 

Państwowa Straż Pożarna prowadzi stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach i na terenach, gdzie prowadzona jest działalność rekreacyjno-turystyczna, a w szczególności dzieci i młodzieży. W zeszłym roku przeprowadzono 2500 kontroli (skontrolowano przy tym 4200 obiektów – hoteli, moteli, burs, akademików, kempingów). W tym roku w pierwszym kwartale sprawdzono już 600 takich obiektów. Strażacy prowadzą również szkolenia w placówkach edukacyjnych. 

Podczas posiedzenia Rady ds. Ratownictw z udziałem przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR oraz organizacji harcerskich omawialiśmy zasady współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wakacyjnych obozów. Według danych PSP w ubiegłym roku odbyło się 1141 obozów harcerskich. Podobnie jak rok temu, podczas zbliżających się wakacji Straż Pożarna będzie udostępniała radiotelefony harcerzom uczestniczącym w obozach, aby w przypadku konieczności niesienia pomocy możliwy był kontakt. W zeszłym roku PSP przekazała 318 takich urządzeń.

Policja i Państwowa Straż Pożarna przedstawiły dziś działania związane z przygotowaniem do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającej młodzieży podczas zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Chcemy zrobić wszystko, żeby było bezpiecznie.

Stan przygotowania do sezonu letniego zaprezentowali też przedstawiciele WOPR, TOPR i GOPR. TOPR dysponuje 39 ratownikami na etatach i 100 ochotnikami (wolontariuszami), natomiast GOPR 114 ratownikami zawodowymi i 856 ochotnikami, którzy dbać będą o bezpieczeństwo turystów podczas wakacji.

W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa Polaków wyjeżdżających za granicę działają nowe systemy ostrzegania przed zagrożeniami. Należą do nich Alert RCB, który umożliwia w sytuacji wystąpienia zagrożenia wysłanie wiadomości tekstowej do obywateli przebywających w danym kraju, serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”, dzięki któremu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji umożliwia wysłanie informacji dotyczących pomocy dyplomatyczno-konsularnej oraz strona internetowa „Polak za granicą”, na którym są na bieżąco aktualizowane ostrzeżenia dla podróżujących do danego kraju.