28 października uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce ds. składowiska w Karczach. Było ono podsumowaniem dotychczasowej działalności radnych na rzecz zamknięcia składowiska,gdzie stwierdzono nieprawidłowości stwarzające realne zagrożenie dla środowiska i mieszkańców gminy Sokółka. Cel komisji został zrealizowany. Zaznaczyłem,że sytuacja w Karczach nie jest odosobniona,a problemy związane ze śmieciami,gdzie ktoś robi interesy na działaniach szkodzących ludziom i środowisku występują także w innych miejscach. Wyraziłem nadzieję,że sprawę składowiska w Karczach uda się doprowadzić do końca,aby składowane śmieci zniknęły z krajobrazu ziemi sokólskiej.

Następnie w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce spotkałem się z sokólskimi policjantami oraz uczniami,m. in. klas mundurowych. Wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem przedstawiliśmy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówiliśmy ogólne zasady bezpieczeństwa na drodze,jak i w szkole. Podkreśliliśmy także ogromną rolę elementów odblaskowych w zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym,zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,kiedy szybko zapada zmrok,często pada deszcz i widoczność jest ograniczona. Dzięki odblaskom piesi są bardziej widoczni na drogach. Potrzebę noszenia odblasków trzeba wypracować,aby stała się nawykiem. Dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży,ale również osób dorosłych. Na zakończenie dzieci i młodzież uczestniczące w spotkaniu otrzymały odblaski z prośbą o wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem,w celu ochrony swojego bezpieczeństwa.

Relacje medialne:

foto

Posiedzenie Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce ds. składowiska w Karczach

foto

Posiedzenie Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce ds. składowiska w Karczach

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce