Wobec bezprecedensowego i brutalnego ataku na św. Jana Pawła II Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy naszego klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
Wcześniej tego samego dnia projekt ten, a także konkurencyjny projekt posłów PSL były przedmiotem prac i dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, której jestem członkiem.
Uważałem za swoją powinność zabrać głos w tej sprawie, by wyrazić swój pogląd, dać świadectwo i zaprotestować przeciwko niszczeniu dobrego imienia, autorytetu, dzieła i świętości Papieża Jana Pawła II.