2 lutego 2022 roku (środa) spotkałem się z Wójtem Gminy Szumowo (powiat zambrowski) Panem Jarosławem Cukiermanem w celu przedyskutowania najważniejszych aktualnych zamierzeń inwestycyjnych na terenie Gminy. Podczas tego roboczego spotkania omówiliśmy priorytetowe inwestycje, które wymagają wsparcia środkami zewnętrznymi w ramach programów rządowych realizowanych z budżetu państwa w ramach współpracy rządowo – samorządowej. Dotyczyło to planów samorządu odnoszących się do wniosków składanych do programu #PolskiŁad czy Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem wspólnej analizy był także projekt utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego na bazie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pęchratce Polskiej, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie oraz organizacja obchodów rocznicy bitwy z 1920 roku pod Paprocią i Pęchratką. Ze wspólną troską omówiliśmy także obecną sytuację prawną (po uchwaleniu nowej ustawy) i finansowo – sprzętową funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP, a także problemy związane z bezpieczeństwem polskiej granicy z Białorusią.