23 czerwca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z małżonką odwiedził doroczny piknik nad Szeszupą w Rutce Tartak zorganizowany przez Wójta Gminy Rutka Tartak Jana Racisa jako święto Gminy połączone z programem dla dzieci. Zwracając się do mieszkańców Gminy Rutka Tartak i gości zgromadzonych na pikniku poseł Jarosław Zieliński powołując się na Księgę Koheleta powiedział – „jak mówi Mądra Księga jest czas wszystkiego. Czas smutku i radości,czas pracy i czas odpoczynku,codzienności i świętowania. Dzisiaj gmina Rutka Tartak ma czas swojego święta,odpoczynku,rekreacji i integracji ludzi. Trzeba czasem odpocząć od codziennych spraw,aby nabrać siły do rozwiązywania problemów i pokonywania trudności,których nieskąpi nam codzienne życie”. Jarosław Zieliński podkreślił również wielkowymiarowość działań władz Gminy,a w szczególności Wójta Gminy Rutka Tartak Jana Racisa,który potrafi skutecznie zabiegać o inwestycje służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców,ale także zadbać o ich potrzeby kulturalne.

foto

foto

foto