12 października 2018 roku (piątek) uczestniczyłem w spotkaniu, podczas którego Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Wójcik podpisał porozumienie w sprawie budowy kompleksu budynków Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul. Utrata w Suwałkach. Odbyło się ono w siedzibie Sądu Okręgowego w Suwałkach.

W swoim wystąpieniu przypomniałem, że w poprzednich latach dwukrotnie nad Sądem Okręgowym w Suwałkach, a tym samym i nad Prokuraturą Okręgową, zbierały się „czarne chmury”. Zagrożone były one likwidacją. Podjąłem wówczas działania, które pozwoliły to niebezpieczeństwo oddalić. Teraz, gdy właściwość terytorialna Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej zostały powiększone o kilka powiatów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, ich przyszłość rysuje się optymistycznie. Mam nadzieję, że nowe obiekty Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Suwałkach będą sprzyjały wykonywaniu niezwykle ważnej funkcji sędziów i prokuratorów tak, jak oczekuje tego społeczeństwo.

Pan Minister Michał Wójcik podkreślił, że inwestycja jest konieczna, aby suwalskie sądy oraz prokuratura działały skutecznie i szybko:

Realizujemy koncepcję, żeby budować sądy razem prokuraturą. Chodzi o to, aby sędziowie i prokuratorzy mogli swoje warunki wykonywać w sposób godny, a interesariusze skutecznie mogli poszukiwać sprawiedliwości. 

Przewodnicząca Wydziału Cywilnego suwalskiego Sądu Okręgowego Małgorzata Szostak-Szydłowska podkreśliła, że obecnie poszczególne części Sądu Rejonowego w Suwałkach rozproszone są po całym mieście, co powoduje codzienne problemy przy przesyłaniu akt oraz związane z ochroną oddalonych obiektów i ich obsługą informatyczną. Trudności mają również interesanci. Zdarza się, że przychodzą do głównego budynku, ale okazuje się, że rozprawę mają gdzieś indziej. 

Nowy, funkcjonalny i przyjazny dla mieszkańców kompleks powstanie przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz współpracy Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, które są inwestorami przedsięwzięcia. Dwa budynki zostaną zbudowane przy skrzyżowaniu ulicy Leśnej z Utratą. Zlecono już przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestycji. Obiekty powstać mają w ciągu kilku najbliższych lat i kosztować kilkadziesiąt milionów złotych.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/39446113/sad-i-prokuratura-razem

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11922,dobra-inwestycja-dla-mieszkancow-suwalk–sad-i.html#prettyPhoto

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/160742

Porozumienie ws. budowy siedziby sądu i prokuratury