24 maja 2013 roku o godz. 17.00 w Zambrowskim Parku Przemysłowym (sala na I piętrze) przy Alei Wojska Polskiego 27 A w Zambrowie,a 25 maja 2013 roku o godz. 11.00 w Auli Zespołu Szkół Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament przy ul. Mickiewicza 43 w Białymstoku odbędzie się konferencja pt. „Rodzina się liczy”. Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego.
Współorganizatorami konferencji w Białymstoku są: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,Uniwersytet w Białymstoku,Zespół Szkół Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku oraz Region Podlaski NSZZ „Solidarność”. Patronat nad konferencją objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki.

Współorganizatorem konferencji w Zambrowie jest Przewodniczący Komitetu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość w Zambrowie,Wicestarosta Zambrowski Pan Stanisław Rykaczewski.

Program konferencji w Białymstoku

Program konferencji w Zambrowie

Udział w konferencji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych – nauczycieli,wykładowców,rodziców i wychowawców,katechetów,dyrektorów szkół,dziennikarzy,księży,samorządowców,studentów i wszystkich mieszkańców Białegostoku,Zambrowa i województwa podlaskiego,którym bliskie są problemy dotyczące wspierania rodziny i polityki demograficznej. Od tego zależy przyszłość naszego narodu,a także rozwój gospodarczy i społeczny Polski.

Serdecznie zapraszamy.