Podziękowanie za pomoc przy budowie pomnika Pamięci Ofiar Sybiru w Podgórzu (gmina Łomża).

(zob. treść podziękowania)

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika w dniu 16 lutego 2017 roku reprezentowała mnie moja asystentka społeczna Pani Edyta Marchelska-Groszfeld,która odczytała skierowany przeze mnie specjalnie na tę okazję list (zob. treść listu).

foto

foto