Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OAZA” w Kukowie (gmina Suwałki) Pan Sławomir Harasz skierował na moje ręce podziękowanie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach za skuteczne działania na rzecz walki z przestępczością na terenie tego ogrodu działkowego. 

Dołączam również swoje wyrazy uznania dla policjantów.