20 czerwca 2015 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach odbyło się uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”,którego organizatorami są Kuria Diecezji Ełckiej oraz Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W moim imieniu podczas uroczystości reprezentował mnie mój asystent Robert Wagner,który przekazał ufundowaną przeze mnie nagrodę i list gratulacyjny laureatowi Olimpiady w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Markowi Auguściukowi,uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (zob. treść listu). Organizatorzy w wyrazie wdzięczności za ufundowaną nagrodę przekazali na ręce mojego asystenta skierowane do mnie podziękowanie (zob. treść podziękowania).

Galę podsumowania Olimpiady uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

foto

foto