25 września 2017 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w podsumowaniu Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbył się już po raz osiemnasty z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach. W Przeglądzie ocenionych zostało ponad 200 prac z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego
i warmińsko-mazurskiego.

W swoim wystąpieniu złożyłem wyrazy uznania i najwyższego szacunku organizatorom Przeglądu oraz wszystkim tym, którzy na co dzień niosą pomoc osobom niepełnosprawnym – rodzinom, terapeutom, rehabilitantom i opiekunom. Uczestnikom Przeglądu pogratulowałem twórczej pracy, która pozwala pokonać kolejne bariery w drodze do pełnego, szczęśliwszego życia. Obecny świat i postęp cywilizacyjny pozwalają osobom dotkniętym niepełnosprawnością w większym zakresie realizować swoje cele, marzenia i pasje. Wsparcie ze strony ludzi dobrej woli zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym sprawia, że mogą oni tego dokonać.

Podejmowanie inicjatyw takich jak Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych służy przełamywaniu barier pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, które mogą rozwijać i prezentować swoją twórczość artystyczną. Zorganizowane przedsięwzięcie wraz ze spotkaniem podsumowującym Przegląd świadczy o wyczuleniu na człowieka potrzebującego pomocy i opieki.

Podsumowanie Przeglądu odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej w Suwałkach.

http://tpdsuwalki.org.pl/index.php?id=4&zoom=223
http://www.suwalki24.pl/…/1,suwalki-przeglad-tworczosci-art…