6 września 2014 roku uczestniczyłem w Sejnach w spotkaniu podsumowującym organizację pobytu w Polsce dzieci z polskich rodzin,który był możliwy dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z jego Prezesem Arturem Konradem na czele,Przewodniczącej Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach Barbary Kuklewicz,Burmistrza Sejn Jana Stanisława Kapa,Andżeliki Borys ze Związku Polaków na Białorusi oraz ludzi dobrej woli – sejneńskich rodzin,które przyjęły dzieci z Białorusi do swoich domów. Wymienione osoby,których grono powiększyła kpt. Weronika Sebastianowicz – Prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi,uczestniczyły wraz ze mną w konferencji prasowej,poświęconej problemom i sytuacji Polaków na Białorusi. Wszyscy zgodnie uznaliśmy,że największym wyzwaniem jest dzisiaj pomoc Polakom mieszkającym na Białorusi,a zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej oraz języka polskiego. Postanowiliśmy podejmować wspólne wysiłki,zwracając się o wsparcie do odpowiednich polskich instytucji,w tym w szczególności do samorządów terytorialnych,w celu organizowania pobytu w Polsce kolejnych grup polskich dzieci z Białorusi. Jesteśmy z żoną dumni z otrzymanego od organizatorów dyplomu uznania w związku z pomocą w zorganizowaniu letniego obozu edukacyjno-wypoczynkowego dla dzieci,które odwiedziły Sejny,Suwałki i Warszawę (zob. treść dyplomu).

foto

foto

foto

foto

foto