17 sierpnia 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbył się briefing poświęcony Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pilotaż narzędzia informatycznego realizowany od początku lipca w trzech garnizonach Policji – pomorskim,podlaskim i stołecznym – sprawdził się. Program od września będzie realizowany w całej Polsce. Interaktywne narzędzie pozwala zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca,na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach,a jeśli informacje okażą się prawdziwe,zostają wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji. Stanowi ona swoistą platformę wymiany informacji,przy pomocy której obywatel,w trosce o wspólne bezpieczeństwo,dzieli się z Policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Jest to zaproszenie społeczeństwa do współpracy z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

zapis wypowiedzi:

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto