29 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński na zaproszenie Wójta Gminy Puńsk Witolda Liszkowskiego uczestniczył w uroczystym podsumowaniu inwestycji wykonanych i zakończonych w 2010 roku na terenie tej gminy z udziałem centralnych środków budżetowych i funduszy europejskich. Należą do nich: Centrum Informacji i Przedsiębiorczości (projekt zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 oraz Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011),stacja uzdatniania wody (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),plaża ( wykonana w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska) oraz kompleks boisk sportowych (zrealizowanych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”oraz Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013).

Poseł Jarosław Zieliński pogratulował Gminie Puńsk uzyskanych efektów inwestycyjnych,które podniosą poziom i poprawią jakość życia mieszkańców oraz podkreślił umiejętność władz samorządowych pozyskiwania i skutecznego wykorzystania dostępnych funduszy zewnętrznych służących rozwojowi Gminy.