W dniu 22 czerwca 2010 roku Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystym podsumowaniu I etapu realizacji projektu „ABC Przedszkolaka” wdrożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach w partnerstwie z gminą Lipsk i Społeczną Organizacja Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ” w Augustowie.

Poseł Jarosław Zieliński skierował do realizatorów projektu,do instytucji finansujących i rodziców dzieci słowa uznania i podziękowania za stworzenie warunków wychowawczych i emocjonalnych niezbędnych do wszechstronnego rozwoju osobowości najmłodszych Polaków. Wspólnie z realizatorami projektu wręczył wszystkim dzieciom przedszkolnym okolicznościowe dyplomy i upominki.

foto

Poseł Jarosław Zieliński na uroczystym podsumowaniu I etapu projektu. Obok Posła siedzą Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,Mariusz Popowski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,Ewa Perkowska – radna Rady Miejskiej w Augustowie,Leszek Dec – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,Tadeusz Czerwiecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

foto

Poseł Jarosław Zieliński przekazuje szczere gratulacje realizatorom projektu,pedagogom,rodzicom i współpracującym instytucjom.

foto

Żona Posła Lilianna Anna Zielińska – Prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach dziękuje za współpracę w ramach realizacji projektu „ABC Przedszkolaka”