3 października 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt ma wartość 200 mln zł, a jego wykonanie zostało zaplanowane na lata 2017 – 2022.

Przedmiotem projektu są zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem, takich jak samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji oraz wsparcia działań na drogach, rozlokowane w jednostkach ratowniczo–gaśniczych PSP na terenie całego kraju, stanowiące zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych.
Umowę ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisał Przemysław Gorgol – p.o. dyrektor CUPT, natomiast ze strony Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek Suski.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

Jedynie 28% zdarzeń, do których wyjeżdżają strażacy ma związek z pożarami. Znaczna część ich pracy dotyczy wypadków drogowych. Nowy sprzęt pozwoli im lepiej wypełniać te zadania.

Podczas spotkania podkreśliłem, że zarówno statystyka, jak i doświadczenie wskazują, że pierwsza przy wypadkach komunikacyjnych zawsze jest Straż Pożarna. Musi ona dysponować odpowiednim sprzętem, wyposażeniem i narzędziami, a ten projekt zapewni to w większym stopniu niż dotychczas. Dzięki temu będziemy mogli czuć się na drogach bezpieczniej.

Jest to trzeci projekt realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wcześniej podpisane zostały dwie umowy na realizację przez Państwową Straż Pożarną projektów pt.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” o wartości 141 181 000 zł i „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” o wartości 202 750 000 zł.

Łącznie wysokość projektów obejmuje 544 mln zł.

Nie jest to jedyna inicjatywa, która ma zwiększyć możliwości Straży. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne są już objęte Programem Modernizacji Służb Mundurowych.