8 września 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania remontu posterunku Policji w Szumowie. Posterunek w gminie Szumowo,która należy do powiatu zambrowskiego,został zlikwidowany w 2013 roku za rządów koalicji PO-PSL,gdy na terenie całej Polski bezmyślnie zlikwidowano ponad połowę posterunków Policji. W tym czasie zdecydowanie sprzeciwiałem się ich likwidacji,w tym likwidacji posterunku w Szumowie,który zapewniał mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Niestety,pomimo mojej interwencji,został on zlikwidowany.

Obecnie,za rządów Prawa i Sprawiedliwości resort Spraw Wewnętrznych przyjął zupełnie odmienną koncepcję funkcjonowania Policji. Dzięki niej w całej Polsce m. in. odtwarzane są zlikwidowane wcześniej posterunki. Dotyczy to także gminy Szumowo. Dzisiaj,wspólnie ze Starostą Powiatu Zambrowskiego Robertem Maciejem Rosiakiem,Wicestarostą Powiatu Zambrowskiego Stanisławem Rykaczewskim,Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem,Komendantem Powiatowym Policji w Zambrowie mł. insp. Andrzejem Puchalskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomirem Baranem podpisaliśmy porozumienie,na mocy którego władze Powiatu Zambrowskiego przeznaczyły 90 tys. zł na remont budynku,który w niedalekiej przyszłości będzie służył gminie Szumowo jako posterunek Policji. Dodatkowo samorząd powiatowy w Zambrowie przekazał 10 tys. zł jako swój wkład na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Podczas spotkania z rąk Starosty Powiatu Zambrowskiego Roberta Rosiaka otrzymałem od władz samorządowych Powiatu Zambrowskiego podziękowanie za zaangażowanie na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie zambrowskim oraz pomoc w odtworzeniu posterunku Policji w Szumowie (zob. treść podziękowania).

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto