11 sierpnia 2023 roku (piątek) wziąłem udział w konferencji na temat komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej w województwie podlaskim, która odbyła się podczas Podlaskiego Forum Gospodarczego w Suwałkach.

W Urzędzie Miejskim w Suwałkach, gdzie odbyła się konferencja omawialiśmy kluczowe kwestie dotyczące infrastruktury komunikacyjnej oraz perspektyw rozwoju regionu. Dyskusje dotyczące infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej stanowią fundament działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stymulację gospodarczą w regionie. Powinniśmy wspólnie zadbać o jak najszybszą realizację już podjętych decyzji oraz uwzględnienie słusznych i racjonalnych postulatów.

Podczas konferencji powiedziałem: „Budowa dróg ekspresowych Via Baltica, Via Carpatia, drogi ekspresowej Białystok – Augustów – Suwałki, elektryfikacja linii kolejowej Sokółka – Augustów – Suwałki, budowa infrastruktury lotniczej, przyspieszenie budowy trasy kolejowej Rail Baltica na odcinku Ełk – Suwałki to ważne tematy, o których warto rozmawiać i problemy, dla których rozwiązania warto ze sobą współpracować. Ważne jest jednak, aby to było rzetelne i uczciwe, a nie pozorowane i obliczone na uzyskanie doraźnych efektów medialno-politycznych. Dziękuję Panu Prezesowi Witoldowi Karczewskiemu za inicjatywę zorganizowania przez Podlaskie Forum Gospodarcze konferencji na temat komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej w województwie podlaskim”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/71956872/co-z-droga-s8-do-augustowa

Podlaskie Forum Gospodarcze za nami: Dyskusje o drogach, kolei i lotniskach