Wywiad dla Radia Białystok z dnia 19 marca 2021 roku.

Chcemy, żeby ta droga była drogą budowaną nie według parametrów 2+1, a drogą ekspresową 2+2, bo wiele argumentów świadczy o tym, że tak być powinno. Przede wszystkim natężenie ruchu, ale jest to też najkrótszy odcinek do granicy z Litwą łączący z drogą S-19. Jeżeli teraz nie uda nam się tego osiągnąć, to będzie to przesądzone na dziesięciolecia. Przyszłe pokolenia – nasze dzieci, wnuki – nam tego nie wybaczą.

Link do wywiadu: https://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/197705

Link do artykułu: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/197706