Szanowni Państwo,

mam do przekazania nową i dobrą wiadomość dla mieszkańców Suwałk, Augustowa, Białegostoku, Suwalszczyzny i całego regionu – województwa podlaskiego. Pociąg „Hańcza” relacji Suwałki – Białystok – Kraków oraz Kraków – Białystok – Suwałki będzie przywrócony już od najbliższej zmiany rozkładu jazdy, a więc od 19 marca 2019 roku, a nie dopiero od czerwca.

Udało mi się przekonać spółki kolejowe – PKP Intercity oraz PKP PLK do tej decyzji, przy zrozumieniu i wsparciu kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, tak jak wcześniej stało się to z decyzją o wprowadzeniu tego połączenia z Suwałk przez Augustów i Białystok do Krakowa, a następnie o jego ponownym umieszczeniu w rozkładzie jazdy planowanym pierwotnie na czerwiec tego roku. Cieszę się, że moje argumenty, wsparte licznymi podpisami mieszkańców Suwalszczyzny i województwa podlaskiego, przy dużym zaangażowaniu harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zostały wzięte pod uwagę i przesądziły o przywróceniu tego pociągu do siatki połączeń kolejowych.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który mam zaszczyt reprezentować czyni i będzie czynił wszystko, co możliwe, aby nasz region uzyskiwał jak najlepsze warunki rozwoju społecznego i nie był, jak to się działo za rządów PO-PSL wykluczany komunikacyjnie w połączeniach z resztą kraju. Jako poseł reprezentujący mieszkańców województwa podlaskiego zawsze będę się angażował we wszystkie sprawy leżące w ich dobrze pojętym, społecznym interesie.