Na zaproszenie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyłem w uroczystościach związanych z działaniami jego członków na rzecz upamiętnienia czynu Marszałka Józefa Piłsudskiego i kultywowania tradycji niepodległościowej, które odbyły się 5 czerwca 2021 roku w Sejnach oraz 6 czerwca 2021 roku w Olecku. W Bazylice Sejneńskiej została odsłonięta i poświęcona tablica pamięci w 101. rocznicę Bitwy Niemeńskiej, a Oddział Olecko Okręgu Mazurskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał sztandar.

Uroczystości w Sejnach rozpoczęły się  w Bazylice Sejneńskiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Dziekana Zbigniewa Bzdaka. Następnie w bocznej kaplicy Bazyliki została poświęcona i odsłonięta, ufundowana przez Związek Piłsudczyków tablica pamięci oddająca hołd bohaterom walk o niepodległość w 101. rocznicę Bitwy Niemeńskiej.

Poświęcenie i nadanie sztandaru Oddziałowi Oleckiemu Okręgu Mazurskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku pod przewodnictwem Ks. prałata Lecha Janowicza. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kpt.  Anna Marczak z Oleckiego Oddziału Związku Piłsudczyków.

W obu uroczystych spotkaniach uczestniczyli licznie zgromadzeni członkowie Związku Piłsudczyków RP z całej Polski, a wśród nich m.in. gen Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, ks. gen. Edmund Skalski – Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, gen. Władysław Krajewski – Prezes Okręgu Mazurskiego Oddział w Olecku Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako zaszczyt i honor przyjąłem nadanie mi przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Złotego Krzyża Honorowego Związku Piłsudczyków RP, a także uhonorowanie mnie i mojej żony Lilianny plakietą „Za Wiarę i Patriotyzm”.

W swoich wystąpieniach wyraziłem wdzięczność Związkowi Piłsudczyków za kultywowanie i umacnianie wiedzy i tradycji związanej z walką o niepodległość Polski i Marszałkiem Józefem Piłsudskim.

Wasza działalność – powiedziałem m.in., zwracając się do członków Związku Piłsudczyków RP – ma wielkie znaczenie w perspektywie długiego trwania naszej niepodległej Ojczyzny. Poprzednie pokolenia musiały wielokrotnie walczyć w obronie niepodległości Rzeczypospolitej, a kiedy Polska ją traciła, o jej odzyskanie. W historii naszego narodu znajduje pełne potwierdzenie słowa z „Giaura” George’a Byrona: „Walka o wolność,/ gdy się raz zaczyna,/ z krwią ojca/ spada dziedzictwem na syna”. Żyjemy obecnie w czasach pokoju, ale historia może się powtarzać. W tym kontekście bezcenna jest wiedza o tradycji niepodległościowej i patriotyzm młodych pokoleń Polaków. Wy go swoją aktywnością umacniacie. Dzięki takim działaniom można z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo to pozwala na zachowanie „ducha Narodu”, zgodnie z przekonaniem wyrażonym przez Zygmunta Krasińskiego w „Psalmach przyszłości”: „Niczym Sybir, niczym knuty,/I cielesnych tortur król,/ lecz narodu duch otruty/ To dopiero bólów ból”.

Galeria:

relacje medialne:

https://olsztyn.tvp.pl/54201522/wyjatkowy-sztandar-jego-haftowanie-trwalo-rok

https://www.um.olecko.pl/aktualnosc-4468-okreg_mazurski_zwiazku_pilsudczykow.html

https://radioolsztyn.pl/pilsudczycy-z-mazur-doczekali-sie-wlasnego-sztandaru-jego-haftowanie-trwalo-prawie-rok/01574168

http://pilsudczycy.sejny.pl/sztandar-zwiazkowi-pilsudczykow-rp-okreg-mazurski-w-olecku/

https://gazetaolsztynska.pl/olecko/734052,Olecki-Zwiazek-Pilsudczykow-RP-ma-swoj-sztandar.html