18 czerwca 2022 roku (sobota) wziąłem udział z małżonką w pikniku kół gospodyń wiejskich z powiatu sejneńskiego, któremu towarzyszył konkurs wyrobów kulinarnych pod nazwą „Bitwa Regionów” w Krasnopolu (powiat sejneński). Organizatorami konkursu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, swojego wsparcia udzieliła także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Piknik odbył się na placu przy Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu.

Dziś rozpoczął się I etap konkursu „Bitwa Regionów” w województwie podlaskim. Pięć kół gospodyń wiejskich z powiatu sejneńskiego przygotowały regionalne potrawy, które zostały ocenione przez komisję. Jest to konkurencja smaków i regionów.  W najbliższym czasie będą rywalizowały koła gospodyń wiejskich z kolejnych powiatów a w pierwszej kolejności powiatu suwalskiego (Przerośl 16.06.2022) oraz powiatów augustowskiego i sokólskiego (Bargłów Kościelny 25.06.2022).

 1 miejsce zajęło – Koło Gospodyń Wiejskich w Przystawańcach, 2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Afrodyta” z Krasnopola, 3 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Puńsku. 10 Kół Gospodyń Wiejskich, które zdobędą najwyższą liczbę punktów, wezmą udział w półfinałach wojewódzkich.

Podziękowałem wójtowi gminy Krasnopol Panu Karolowi Szrajbertowi oraz instytucjom działającym na rzecz wsi i rolnictwa (KOWR, ARiMR, KRUS, ODR) za podjęcie się organizacji festynu połączonego z konkursem dla kół gospodyń wiejskich a kołom gospodyń wiejskim uczestniczącym w pikniku za trud przygotowania kulinariów do konkursu oraz codzienną działalność.

„Piknik jest dobrą okazją do kultywowania dziedzictwa polskiej wsi, ale także do wspólnego spędzania czasu przy degustowaniu regionalnych potraw” powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu. „Koła gospodyń wiejskich w ostatnim czasie pięknie się rozwijają, jest ich coraz więcej i mogą liczyć na wsparcie, w tym na dotacje finansowe ze strony państwa polskiego i rządu prawa i sprawiedliwości. Integrują one, podobnie jak ochotnicze straże pożarne, lokalne, wiejskie wspólnoty i spełniają w tym zakresie bezcenną rolę. Podtrzymują i kultywują tradycję polskich wsi, przede wszystkim pod względem sztuki kulinarnej, ale także w szerszym zakresie ludowej kultury i obyczajów. Za to wszystko pragnę dzisiaj Paniom i obecnych tutaj kół gospodyń wiejskich (a także nielicznym Panom, bo zdarza się, że i oni włączają się w działalność kół gospodyń wiejskich) jak najserdeczniej podziękować, a zwycięzcy dzisiejszego konkursu, który zostanie wyłoniony przez komisję konkursową, pogratulować sukcesu. Proszę również, aby wszyscy uczestnicy dzisiejszych zmagań konkursowych przyjęli postawę szlachetnej rywalizacji, bo przecież tak naprawdę chodzi tu bardziej o integrację i zabawę niż o walkę i zwycięstwo.”

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

http://kulturakrasnopol.pl/piknik-z-produktem-polski/