19 lutego 2014 roku odbyła się pikieta związków zawodowych służb mundurowych przed Sejmem,które domagały się odrzucenia szkodliwych zapisów ustawy dotyczącej zmniejszenia uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Solidaryzując się z pikietującymi wsparłem ich postulaty i przedstawiłem stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie,które wyraziłem słowami: Chcemy,żeby naszego bezpieczeństwa pilnowali zdrowi funkcjonariusze. Słaba policja to jest radość dla przestępców. Słabe pozostałe służby to jest radość dla wrogów. Silne służby,silna policja,silne wojsko to jest interes narodowy,interes obywatelski nas wszystkich. Dlatego jesteśmy z wami.

Relacje medialne: