29 października 2014 roku wziąłem udział w uroczystości „Jestem przedszkolakiem” w Punkcie Przedszkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie,podczas której 3-letnie dzieci zostały przyjęte do grona Przedszkolaków – Krasnoludków. Pasowanie na Przedszkolaka jest kolejnym etapem rozwoju i adaptacji dzieci trzyletnich do nowych warunków. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności,których nauczyły się w przedszkolu – recytowały wierszyki,wykonały powierzone im praktyczne zadania świadczące o dojrzałości wiekowej oraz pięknie śpiewały piosenki o krasnoludkach.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem kierownictwu placówki i władzom Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach cennej działalności w zakresie zapewnienia opieki oraz stworzenia optymalnych warunków dla wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci. Wyraziłem przekonanie, że dzieci w tej placówce mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa,a rodzice mogą je pozostawić tutaj bez lęku i obaw. Podziękowałem nauczycielkom przedszkola i opiekunkom za rzetelną pracę,a rodzicom za wspieranie różnorodnych przedsięwzięć inicjowanych przez tę placówkę.

foto

foto

foto

foto

foto

foto