2 czerwca 2013 roku wziąłem udział w Parafialnym Festynie Rodzinnym zorganizowanym przy Parafii Bł. Anieli Salawy w Suwałkach przez Księdza Proboszcza Szymona Klimaszewskiego i Chrześcijański Klub Inicjatyw Społecznych. Z okazji Dnia Dziecka złożyłem życzenia dzieciom i ich rodzinom oraz pogratulowałem organizatorom dobrego pomysłu na integrację rodzinną i parafialną połączoną ze zbiórką środków na wypoczynek wakacyjny dzieci.

foto