19 maja 2013 roku na zaproszenie I Suwalskiej Drużyny Harcerzy „Baszta” i Podlaskiego Hufca Harcerzy „Matecznik” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości nadania imienia drużynie oraz odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej postać Mariana Piekarskiego ps. „Ryś” w Kościele Wniebowzięcia NMP w Berżnikach,powiat sejneński. .Aktu odsłonięcia tablicy przed uroczystą eucharystią dokonała siostra śp. Mariana Piekarskiego Pani Irena Pietkiewicz. Marian Piekarski ps. „Ryś” pochodzący z Berżnik został zaprzysiężony w 1943 roku jako 16-letni chłopak do Armii Krajowej. Była to sytuacja wyjątkowa ze względu na młody wiek i świadczyła o jego nieprzeciętnych zdolnościach i determinacji. Początkowo pełnił funkcję gońca przy drugim zastępcy komendanta Obwodu AK. Po zajęciu Suwałk przez sowietów pozostał w konspiracji. W 1944 roku rozpoczął pracę jako fryzjer w więzieniu karno – śledczym w Suwałkach,z którego 13 marca 1945 roku przeprowadził akcję uwolnienia 6 żołnierzy AK. W uznaniu zasług dla działalności konspiracyjnej został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1946 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w pokazowym procesie 24. żołnierzy Okręgu Białystok i Obwodu WiN Augustów – Suwałki na karę śmierci. Wyrok został wykonany 11 września 1946 roku. Marian Piekarski należał do tych żołnierzy Armii Krajowej,którzy po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją i kontynuowali walkę o prawdziwą niepodległość Polski. Pomimo starań rodziny nie udało się odnaleźć do dziś miejsca pochówku Mariana Piekarskiego – jednego z żołnierzy wyklętych.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto