12 maja 2014 roku na zaproszenie Pani Dyrektor dr Grażyny Ważnej-Zwierzyńskiej i społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży uczestniczyłem w uroczystości 4. rocznicy posadzenia Dębów Pamięci poświęconych Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. Podczas uroczystości nastąpiło także przekazanie Szkole przez Radę Rodziców nowego Sztandaru,który został poświęcony w trakcie uroczystej Mszy świętej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego. W swoim wystąpieniu pogratulowałem Pani Dyrektor,nauczycielom i rodzicom mądrej i odpowiedzialnej pracy edukacyjno-wychowawczej,dzięki której kształtowane są postawy patriotyczne uczniów. Przypomniałem też oczywistą prawdę,że niezmiennym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na mądrych i uczciwych ludzi i prawych Polaków stwierdzając,że Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży misję tę wypełnia w sposób doskonały,o czym świadczą wyniki jej pracy,a także przygotowanie i przebieg zorganizowanej uroczystości.

foto

foto

foto

foto

foto