„Nasze serca i czyny – dla Niepodległej” – wpisu o takiej treści dokonałem dzisiaj w pamiątkowej księdze z okazji stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wyłożonej w Sejmie.

Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości.