27 grudnia 2017 roku (środa) wziąłem udział w otwarciu zmodernizowanej bazy wyjazdowej łomżyńskiej Grupy Ratowniczej „Nadzieja”.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że jest to formacja wolontarystyczna, bardzo dobrze uzupełniająca służby zawodowe. „Nadzieja” to wielofunkcyjna grupa, która łączy w sobie elementy służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, jak i policyjne – chociażby w wymiarze działań poszukiwawczych, które realizuje. Niezwykle cenne i warte podkreślenia jest to, że Grupa skupia przede wszystkim ludzi młodych. Na ich przykładzie nie tylko mieszkańcy województwa podlaskiego, ale wszyscy młodzi Polacy mogą uczyć się ofiarności w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Wyraziłem ufność, że szlachetna działalność Grupy Ratowniczej „Nadzieja” będzie inspiracją dla powstawania tego typu organizacji w innych miejscach naszego kraju.

W obiekcie przy Centrum Katolickim parkują przede wszystkim karetki, a także pojazdy wykorzystywane do poszukiwań osób zaginionych. Remont bazy Grupy Ratowniczej „Nadzieja” sfinansowany został z dotacji Miasta Łomża.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Biskup Łomżyński Ksiądz Tadeusz Bronakowski, założyciel Grupy „Nadzieja” Ksiądz Doktor Radosław Kubeł, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Prezydent Łomży Pan Mariusz Chrzanowski oraz Wiceprezydent Łomży Pani Agnieszka Muzyk.

 

Relacje medialne:

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/16560-baza-zmodernizowana-i-uroczy%C5%9Bcie-otwarta-video-i-foto.html

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=47544

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/150840