27 marca 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w otwarciu Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Koszykówki Chłopców zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji sportowej „Salos” w Suwałkach. Poseł złożył na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Salos” Mirosława Hartunga gratulacje i podziękowania za upowszechnianie sportu wśród młodzieży,a młodym uczestnikom turnieju życzył siły woli i kultury w rywalizacji i przełamywaniu własnych słabości. Wraził także radość wynikającą z tego,że młodzież chętnie korzysta z ofert zdrowego spędzania wolnego czasu,przypominając mądrość zawartą w zdaniu Św. Jana Bosko: „Boisko martwe-diabeł żywy,boisko żywe-diabeł martwy”.