2 maja 2015 roku uczestniczyłem wraz żoną w uroczystym otwarciu szlaku Orła Białego – ścieżki edukacyjno-turystycznej na terenie Puszczy Augustowskiej przebiegającej przez miejsca pamięci historycznej. Oddany do zwiedzania szlak ma długość 80 km,a na jego trasie znajdują się 34 miejsca upamiętnienia wydarzeń historycznych z okresu I i II wojny światowej,powojennego ruchu oporu przeciwko narzuconej przez sowietów władzy komunistycznej,niektóre z nich sięgają nawet czasu Powstania Styczniowego. Turyści i zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z ważnymi informacjami zawartymi na tablicach przy poszczególnych przystankach,a ci którzy nie będą w stanie dotrzeć fizycznie do tych szczególnych,wartych odwiedzenia miejsc będą mogli prześledzić je w internecie. To cenne dzieło zostało wykonane przez Nadleśnictwo Augustów,którym kieruje Nadleśniczy Pan Tadeusz Wasilewski i zostało wsparte środkami z funduszy europejskich. Pod pomnikiem leśników poległych w walkach o niepodległość w Studzienicznej złożyliśmy wraz z innymi delegacjami wiązankę kwiatów w hołdzie tym,którzy swoją ofiarą przyczynili się do naszej dzisiejszej wolności.

foto

foto