15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) wspólnie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczyłem w otwarciu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG w Mońkach.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że w Polsce wschodniej zapóźnienia związane z gazyfikacją są większe niż w innych regionach. Podkreśliłem, że wiele zapóźnień trzeba nadrabiać, ale dzięki determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości widać postęp w tym zakresie. Dodałem, że dostęp do gazu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i przyczyni się także do podniesienia jakości i życia mieszkańców:

Inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają znaczne wyższy poziom gazyfikacji niż Polska. Na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji wynosi on ponad 80%, a w Polsce jedynie 60%. Poszczególne regiony Polski są pod tym względem również mocno zróżnicowane, na przykład w województwie podkarpackim dostęp do gazu ma 96% gmin, a w województwie podlaskim tylko 22%. Intensywne działania Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie tzw. gazyfikacji wyspowej, za które chcę podziękować ministrowi energii panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu, prezesowi spółki PGNiG Piotrowi Woźniakowi, zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa i dyrektorowi jej oddziału podlaskiego panu Grzegorzowi Mackiewiczowi, do 2022 roku podniesie stopień gazyfikacji do 72% i umożliwi dwukrotnie większej liczbie gmin w województwie podlaskim, co spowoduje, że dostępność ta w naszym regionie wzrośnie do 40%.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że do 2020 roku w ramach realizowanego programu gazyfikacji uda się zrealizować inwestycje, które sprawią, że poziom gazyfikacji w Polsce sięgnie ponad 70% (terytorialnie), a do końca 2022 roku 90% mieszkańców Polski będzie miało możliwość podłączenia do gazu i korzystania z tego paliwa. Wskazał też, że uda się to osiągnąć w ramach „Programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022”.

Premier Mateusz Morawiecki, w liście skierowanym do uczestników uroczystości w Mońkach podkreślił, że „sprawnie działające gazownictwo jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających Polakom bezpieczeństwo energetyczne”.

Stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG w Mońkach składa się m.in. z dwóch zbiorników kriogenicznych, mogących pomieścić łącznie około 65 000 metrów sześciennych gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Koszt budowy wyniósł około 4 miliony złotych. Skroplony gaz ziemny LNG m.in. z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do stacji regazyfikacyjnej w Mońkach dostarczać będzie m.in. spółka PGNiG Obrót Detaliczny.

W uroczystości wzięli udział: szefowie spółek PSG Marian Żołyniak i PGNiG Piotr Woźniak, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, kandydaci PiS w wyborach do europarlamentu z okręgu obejmującego województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, a także samorządowcy.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/167980

https://gazownictwo.wnp.pl/inwestycja-pgnig-na-podlasiu,343940_1_0_0.html

Podlaskie: otwarto stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG