17 września 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu Ścieżki Edukacyjnej Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej. Inicjatorem i pomysłodawcą projektu jest białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Spotkanie u stóp Wzgórza Krzyży w Gibach rozpoczęła wspólna modlitwa w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy oraz okolicznościowych wystąpieniach wspólnie z Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim, Prezesem Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej odsłoniliśmy pierwszą edukacyjną tablicę znajdującą się przy wzgórzu w Gibach, dokonując tym samym symbolicznego otwarcia Ścieżki.

Podczas spotkania mówiłem o potrzebie poszerzania wiedzy młodzieży o zbrodni, jaką była Obława Augustowska:

Bez niej nie zrozumiemy historii tego terenu ani nie zrozumiemy historii lat powojennych. Zadbajmy o to wszyscy. Ścieżka edukacyjna to kolejna inicjatywa opowiadająca o tamtych wydarzeniach.

 

Na tym wzgórzu w Gibach spotykamy się już od wielu. Jest ono teraz zwane Wzgórzem Krzyży – i myślę, że jest to dobra nazwa. Kiedyś sądzono, że tutaj mogą spoczywać szczątki pomordowanych w Obławie Augustowskiej, ale okazało się, że nie. Miejsca faktycznego spoczynku wciąż nie znamy.

Wytyczona trasa ścieżki wynosi około 23 km. Składa się z tablic umiejscowionych na terenie Nadleśnictwa Pomorze. Jej przesłaniem jest informowanie i przypominanie o miejscach, w których rozegrały się wydarzenia historyczne związane z Obławą Augustowską.

Następnie w Szkole Podstawowej w Gibach przedstawiciel oddziału IPN w Białymstoku wygłosił wykład dotyczący Obławy Augustowskiej. Towarzyszyła mu prezentacja multimedialna tablic umieszczonych na ścieżce. Miał również miejsce występ artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną.

Na zakończenie uroczystości odbył się Rajd Szlakiem Ofiar Obławy Augustowskiej o charakterze edukacyjnym. Wzięło w nim udział około stu uczniów ze szkół gminy Giby. Nad pokonaniem trasy i przekazem treści edukacyjnych czuwali pracownicy białostockiego oddziału IPN.

W uroczystości wziął udział m. in. Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Pan Piotr Kardela.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/39043048/powstala-sciezka-edukacyjna-sladami-oblawy-augustowskiej

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/57721,Inauguracja-Sciezki-Edukacyjnej-sladami-Oblawy-Augustowskiej-Giby-17-wrzesnia-20.html

https://www.dzieje.pl/edukacja/powstala-sciezka-edukacyjna-sladami-oblawy-augustowskiej

http://przeglad-sejnenski.pl/kat/aktualnosci/powstala-sciezka-edukacyjna-sladami-oblawy-augustowskiej