8 lipca 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w otwarciu punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Jest to drugi w województwie podlaskim taki punkt informacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Pierwszy został otwarty w marcu tego roku w Augustowie.

Podkreśliłem, że dzięki otwartemu punktowi konsultacyjnemu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy powiatu siemiatyckiego, jak również sąsiednich powiatów będą mogli zasięgnąć fachowych porad oraz uzyskać informacje, jakie zadania mogą być dofinansowane, jakie progi dofinansowania obowiązują i gdzie należy złożyć odpowiedni wnioski oraz jak prawidłowo go wypełnić.

To bardzo ważny program, który służy poprawie jakości, czystości powietrza. Obliczony jest na 10 lat i zawiera planowaną kwotę ponad 100 mld zł na ten cel.

Aby ten program mógł się rozwijać, potrzebna jest pełna informacja o nim, dlatego w Siemiatyczach otwieramy punkt konsultacyjno-informacyjny po to, żeby mieszkańcy mogli skorzystać z pełnej wiedzy o programie i mogli złożyć wnioski, by jak najszybciej zostały one sprawdzone i uruchomione w postaci dotacji. 

Projekt „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków, by efektywnie zarządzać energią. Realizację programu „Czyste Powietrze” zaplanowano w latach 2018-2029. Jest on skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

W otwarciu punktu i podpisaniu umowy uczestniczyli dr Maciej Borzyszkowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Starosta Siemiatycki Jan Zalewski i Wicestarosta Marek Bobel.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/43414840/kolejny-punkt-informacyjny-nt-programu-czyste-powietrze

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/171306

https://www.siemiatycze.pl/news,1486,punkt-informacyjny-programu-czyste-powietrze-otwarto-w-siemiatyckim-starostwie.html

http://www.podlasie24.pl/siemiatycze/region/otwarcie-punktu-konsultacyjnego-programu-czyste-powietrze-w-siemiatyczach-2ace7.html