6 czerwca 2016 roku wziąłem udział w uroczystym,ponownym otwarciu posterunku Policji w Bakałarzewie (powiat suwalski). Jest to pierwsza reaktywowana jednostka z szeregu zgłaszanych podczas konsultacji społecznych w województwie podlaskim. Została ona zamknięta w 2013 roku za rządów koalicji PO-PSL,co wpłynęło negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców wsi i jej okolic.

W swoim wystąpieniu przypomniałem,że Policja w Bakałarzewie była obecna od dawna,co najmniej od 1819 roku. Była tutaj za cara,w czasie niepodległej II Rzeczypospolitej,w czasach PRL-u i po odzyskaniu suwerenności po latach komunizmu. W okresie 1992-2000 funkcjonowała w Bakałarzewie nawet większa jednostka organizacyjna,czyli komisariat. Rząd koalicji PO-PSL z dniem 1 marca 2013 roku bezmyślnie ten posterunek zlikwidował. Pod rządami PO-PSL zlikwidowano w całej Polsce ponad połowę takich posterunków – zamknięto ich 418 spośród 817. Podczas przeprowadzonych od stycznia do kwietnia konsultacji społecznych mieszkańcy postulowali reaktywowanie posterunków,bo tam,gdzie je zamknięto wzrosła przestępczość,zmalało poczucie bezpieczeństwa i spadła wykrywalność przestępstw i wykroczeń. Zgłoszono dotychczas uzasadnioną potrzebę przywrócenia 150 posterunków Policji. Poinformowałem także,że w przygotowanym przez MSWiA czteroletnim programie modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 zaplanowana została kwota 100 mln zł na odtwarzanie i odbudowę posterunków Policji.

Reaktywowany posterunek w Bakałarzewie liczy w chwili obecnej 5 etatów. W uroczystości jego otwarcia udział wzięli także m. in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk,Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz,komendanci miejscy i powiatowi Policji z województwa podlaskiego,samorządowcy,mieszkańcy Bakałarzewa i okolic.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto