W okresie rządów koalicji PO-PSL były likwidowane w Polsce różne instytucje państwowe,a wśród nich także posterunki Straży Ochrony Kolei. Zlikwidowano wówczas 7 posterunków SOK (planowano objąć likwidacją ponad 40 posterunków spośród istniejących 83),w tym posterunek Straży Ochrony Kolei w Suwałkach. Sprzeciwiałem się zdecydowanie jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej likwidacji posterunków SOK,podobnie jak posterunków Policji,placówek Straży Granicznej,placówek Poczty Polskiej,sądów rejonowych czy szkół. Po zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i utworzeniu rządu Pani Premier Beaty Szydło podjąłem starania w sprawie reaktywowania tego posterunku.

20 sierpnia 2016 roku posterunek Straży Ochrony Kolei w Suwałkach został uroczyście otwarty w jego w jego dawnej siedzibie przy ul. Kolejowej 22,czyli w budynku PKP. Odnowiony i gotowy do pracy posterunek będzie stanowił ważny punkt na kolejowej mapie bezpieczeństwa naszego kraju i swoim zasięgiem obejmować będzie teren od granicy z Litwą do Olecka i Sokółki. Budynek wraz z krzyżem,który zawisł obok godła państwowego został poświęcony przez Księdza Prałata mjr. Krzysztofa Kaczyńskiego. Organizatorem uroczystości był Komendant Regionu SOK w Siedlcach Pan Zbigniew Jabłoński. W uroczystości wzięli również udział m. in. Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Pan dr inż. Józef Hałyk,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Grzegorz Biziuk,Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach insp. Andrzej Zieliński,zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Jacek Kumpiałowski,zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowski,zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach por. Michał Chrościelewski oraz mieszkańcy Suwałk.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto