24 stycznia 2017 roku,po prawie siedmiu latach przerwy,swoje funkcjonowanie rozpoczął ponownie posterunek Policji w Piątnicy (powiat łomżyński). Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem,jak ważne dla mieszkańców gminy Piątnica było przywrócenie posterunku Policji w miejscu ich codziennego życia. Świadczyła o tym liczna obecność lokalnej społeczności podczas uroczystego otwarcia jednostki. W ubiegłym roku zgłaszała ona taką potrzebę w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Dzisiaj,po kilku latach przerwy,co spowodowała błędna i nieuzasadniona decyzja o likwidacji posterunku,mieszkańcy znów mogą czuć się bezpiecznie. Gmina Piątnica liczy 44 sołectwa oraz prawie 11 tysięcy mieszkańców,a więc reaktywowanie posterunku Policji w tym miejscu było niezbędne. Tym bardziej,że przez miejscowość przebiega bardzo ruchliwa trasa,przez którą każdego dnia przetacza się wzmożony ruch ciężarowy. Policja będąc blisko ludzi ma lepsze rozpoznanie zagrożeń i kontakt z mieszkańcami. To niezwykle ważne w kontekście zapobiegania niebezpieczeństwom.

Odtworzenie posterunku było możliwe m. in. dzięki współpracy Policji z samorządem. 6 października 2016 roku podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Łomży – właścicielem budynku,Gminą Piątnica i Komendą Miejską Policji w Łomży,na podstawie którego udostępnione zostały pomieszczenia na potrzeby reaktywowania jednostki. Będzie w niej pełniło służbę pięciu policjantów,w tym dwóch dzielnicowych.

W uroczystości wzięli udział m. in. Biskup Łomżyński Jego Ekscelencja Ksiądz Tadeusz Bronakowski,Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak,Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadisnp. Daniel Kołnierowicz,Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,komendanci miejscy i powiatowi Policji z jednostek sąsiadujących,Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych,Wójt Gminy Piątnica Pan Krzysztof Kozicki,przedstawiciele innych służb mundurowych,samorządowcy oraz mieszkańcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto