20 listopada 2016 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu posterunku Policji w Czarnej Białostockiej. Mieszkańcy czekali 3 lata na przywrócenie placówki w ich mieście. Zaznaczyłem,że podczas przeprowadzonych w całej Polsce od stycznia do kwietnia 2016 roku konsultacji społecznych mieszkańcy postulowali reaktywowanie posterunków Policji zlikwidowanych za rządów koalicji PO-PSL,ponieważ na skutek ich zamknięcia wzrosła przestępczość,zmalało poczucie bezpieczeństwa,spadła wykrywalność przestępstw i wykroczeń. Nie inaczej było podczas konsultacji w Czarnej Białostockiej,gdzie na czoło wybijał się postulat odtworzenia posterunku w mieście. Podkreśliłem,że Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi – nie tylko poprzez fakt funkcjonowania jej placówki na terenie miasta,ale także przez swój styl działania. Musi być formacją przyjazną uczciwym obywatelom i groźną dla przestępców.

Służbę w odtworzonym posterunku pełni pięciu policjantów,w tym trzech dzielnicowych,których głównym zadaniem jest stały kontakt z mieszkańcami i reagowanie na sygnalizowane przez nich niebezpieczeństwa,które wymagają interwencji Policji.

W uroczystości otwarcia posterunku wzięli udział m. in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach,Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Grzegorz Biziuk,Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,samorządowcy,przedstawiciele duchowieństwa,komendanci miejscy i powiatowi Policji z województwa podlaskiego oraz mieszkańcy miasta.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto