5 lutego 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu i poświęceniu Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie stanowiącej augustowską podstrefę Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponad 13-hektarowy teren na południu miasta, który został uzbrojony w sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne czeka już na inwestorów.

Zarząd SSSE szacuje, że przetargi na grunty w Strefie Aktywności Gospodarczej w Augustowie ruszą jeszcze w lutym. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się lokować zakłady pracy w Strefie będą mogli liczyć na ulgi w formie zwolnień z podatku dochodowego tytułem koszów inwestycyjnych oraz na udogodnienia wprowadzane do prawa miejscowego uchwałami Rady Miejskiej w Augustowie.

Podczas uroczystości z udziałem m. in. Prezesa SSSE Pana Leszka Deca oraz Burmistrza Augustowa Pana Wojciecha Walulika podkreśliłem, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości dzięki podstrefie SSSE miastu Augustów zostały stworzone nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Zaznaczyłem, że to atrakcyjne pod względem turystycznym i uzdrowiskowym miasto musi mieć również drugie, gospodarcze płuco. Teren Strefy jest oddalony od miejsc turystycznych i nie zakłóci tych funkcji miasta – dodałem.

Po poświęceniu terenu Strefy oraz symbolicznym przecięciu wstęgi odbyła się część konferencyjna, w czasie której zaprezentowano szczegóły tej bardzo ważnej inwestycji służącej rozwojowi Augustowa.

 

Relacje medialne:

http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/strefa-aktywnosci-gospodarczej-w-augustowie-otwarta

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152015