21 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w otwarciu Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Uroczystość została poprzedzona Mszą św. koncelebrowaną przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. Tadeusza Płoskiego.

W wystąpieniu skierowanym do funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz licznie zgromadzonych gości (w spotkaniu uczestniczyli – oprócz Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego – Ordynariusz Polowy Kościoła Prawosławnego Arcybiskup Miron,Kapelani Straży Granicznej,m.in. Ks. Dziekan Stefan Dmoch,który podczas uroczystości odebrał awans na stopień pułkownika Straży Granicznej,Komendant Główny i Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,samorządowcy,przedstawiciele innych formacji mundurowych oraz goście z Litwy i Białorusi) poseł Jarosław Zieliński wyraził radość z powodu wybudowania w Augustowie nowego obiektu Straży Granicznej,w którym znajdzie godne miejsce przenoszona z Budziska Placówka SG. Było to możliwe dzięki środkom z programu modernizacji służb mundurowych uchwalonego z inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości 12 stycznia 2007 roku (inwestycja kosztowała ok. 12 mln zł).

Jarosław Zieliński,nawiązując do dokonywanej aktualnie reorganizacji w Straży Granicznej i wprowadzonych cięć budżetowych,zaapelował o wzmocnienie placówek Straży Granicznej na granicy polsko – litewskiej (Rutka Tartak,Sejny) ze względu na wzrastające na tym obszarze zagrożenie przestępczością graniczną.

Poseł poinformował również,że zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o przydział Straży Granicznej śmigłowca stacjonującego na terenie województwa podlaskiego. Obecnie służby województwa podlaskiego nie dysponują żadnym statkiem powietrznym – śmigłowiec Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej został zniszczony podczas niedawnego tragicznego wypadku,w którym zginęła również cała jego załoga,a śmigłowiec pozostający na wyposażeniu podlaskiej Policji został kilka miesięcy temu przeniesiony w inne miejsce Polski.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto