8 maja 2017 roku wziąłem udział w uroczystości oficjalnego otwarcia Placówki Gazowniczej w Wysokiem Mazowieckiem. Jest to jedna z 52 jednostek,które do końca tego roku planuje uruchomić w całym kraju Polska Spółka Gazownictwa.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,które poprzedziło przecięcie wstęgi i otwarcie placówki skierowałem do Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pana Jarosława Wróbla podziękowanie podkreślając,że są to dobre i oczekiwane działania,zarówno przez przedsiębiorców,jak i społeczeństwo. Plany inwestycyjne Spółki związane z gazyfikacją kolejnych terenów województwa podlaskiego to szansa na rozwój naszego regionu. Jest to szczególnie ważne,ponieważ w województwie podlaskim zgazyfikowanych jest tylko 19% wszystkich gmin. Kluczowe zadanie Polskiej Spółki Gazownictwa to niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. Zaznaczyłem również,że istotną funkcję placówki stanowi możliwość szybkiego reagowania na różnego rodzaju awarie i trudności dzięki działającemu w jej ramach Pogotowiu Gazowemu.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto