24 czerwca 2018 roku (niedziela) uczestniczyłem w poświęceniu i otwarciu nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siółku mającej siedzibę w Rygałówce (powiat augustowski).

Gratulując nowego obiektu podkreśliłem rolę i znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Druhnom i druhom podziękowałem za ich ofiarność, poświęcenie oraz za to, że na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy Lipsk i z oddaniem niosą im pomoc w każdych warunkach, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Zaznaczyłem, że strażacy ratują ludzkie zdrowie, życie, mienie, a także środowisko. Robią wszystko, co możliwe, aby zapobiec nieszczęściom, a jeżeli do nich dochodzi – to oni zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. W ciągu roku strażacy w całej Polsce podejmują ok. 520 tys. interwencji, co oznacza, że wyjeżdżają do zdarzeń średnio mniej więcej co minutę.

Na terenie północno-wschodniej Polski, powiatu augustowskiego, w tym miasta i gminy Lipsk zagrożeń jest znacznie mniej. Nad bezpieczeństwem mieszkańców tej gminy czuwa 174 strażaków skupionych w 5 jednostkach OSP, z których 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Za sprawą zintegrowania różnych źródeł finansowania i uzyskanym dzięki temu montażom finansowym w 2018 roku planowane są zakupy 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całej Polsce, z czego 12 przewidzianych jest dla województwa podlaskiego.

Podczas uroczystości mówiłem również o wsparciu, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje do strażaków zawodowych oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki programowi modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 Straż Pożarna otrzyma ponad 1 mld 700 mln zł, z czego 501 mln zł trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tego samego dnia w Jazach koło Mikaszówki (gmina Płaska) odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych. W swoim wystąpieniu podziękowałem Wójtowi Gminy Płaska Panu Wiesławowi Gołaszewskiemu oraz strażakom za zorganizowanie tych zawodów, które są dobrą okazją do podnoszenia sprawności młodych ratowników, która na pewno w przyszłości może przydać się podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zawody poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Marii Magdaleny w Mikaszówce.