23 listopada 2016 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim (województwo lubuskie). Ceremonia otwarcia Komendy poprzedzona została Mszą Świętą,której przewodniczył Ksiądz kan. Wojciech Jurek,Dyrektor Administracyjny Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

W swoim przemówieniu podkreśliłem,że Policja musi być formacją,która wykazuje się opieką,pomocą i wsparciem dla wszystkich uczciwych obywateli,którzy tego oczekują wobec funkcjonariuszy. Powracamy do źródeł,do etosu służby,która ma być gwarantem bezpieczeństwa dla mieszkańców. Kierując słowa do policjantów,którzy będę pełnić służbę w nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim,podkreśliłem,że prawdziwy policjant powinien w swojej codziennej pracy czerpać ze słów przysięgi. Musi też być patriotą. Inwestycje,jak ta w Krośnie Odrzańskim,są realizowane w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Na tym nie wolno oszczędzać. Wsłuchując się w głos społeczeństwa realizujemy jego postulaty,które dotyczą zapewnieniu jednej z podstawowych i najważniejszych wartości,jaką jest właśnie bezpieczeństwo. Służy temu również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – nowoczesne narzędzie informatyczne Policji działające na terenie całej Polski,dzięki któremu obywatele mogą informować o niebezpiecznych miejscach,zgłaszać zagrożenia,które mundurowi następnie weryfikują i eliminują. Podkreśliłem także zwiększenie roli dzielnicowych,których praca do tej pory nie była należycie doceniana. Dzielnicowy musi być rozpoznawalny w swoim rejonie. Powinien aktywnie nawiązywać kontakt z obywatelami,dzięki czemu będą oni wiedzieli do kogo mają się zwracać z prośbą o pomoc.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnego obiektu. Podczas spotkania wręczyłem odznaczenia wyróżniającym się policjantom oraz innym zasłużonym osobom.

Wizyta w Krośnie Odrzańskim była także dla mnie okazją do spotkania z komendantami powiatowymi i miejskimi z województwa lubuskiego. Omówiliśmy na nim specyfikę służby w garnizonie lubuskim oraz inne istotne zagadnienia dotyczące Policji.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak,Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak,parlamentarzyści,samorządowcy,inne służby mundurowe,osoby na co dzień współpracujące z Policją oraz zaangażowanie w powstanie nowego obiektu. Uświetniła ją orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto