27 października 2012 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości poświęcenia i przekazania do użytku budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlicy Gminnej w Wiżajnach w powiecie suwalskim. Gratulując nowego obiektu podkreśliłem rolę i znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa państwa i niesieniu pomocy ludziom w sytuacjach różnorodnych zagrożeń. Straż Pożarna dzisiaj wypełnia nie tylko swoją funkcję w zakresie ochrony przeciwpożarowej,ale jest formacją „ratującą od wszystkich nieszczęść”(wypadki drogowe czy kolejowe,skażenia ekologiczne,wichury,powodzie i inne kataklizmy). Powiedziałem również,że szczególnie cenny jest rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych,której jednostki działają w każdej gminie wobec mającej miejsce w ostatnich latach masowej likwidacji innych ważnych instytucji: szkół,posterunków policji,sądów rejonowych,placówek Straży Granicznej,bibliotek,szpitali,spółek wodnych,połączeń autobusowych i kolejowych czy placówek poczty polskiej. Życzyłem,aby zarówno nowa Strażnica,jak i Świetlica Gminna dobrze służyły wszystkim mieszkańcom Gminy.

foto

foto

foto

foto

foto