6 grudnia 2016 roku uczestniczyłem w oficjalnym odebraniu zakończonej inwestycji w miejscowości Wieniec (gmina Brześć Kujawski,województwo kujawsko-pomorskie) – odbudowy mostu na rzece Zgłowiączka. Została ona zrealizowana z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie,którego realizacja obejmowała całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu i wybudowanie w jego miejscu nowego,kosztowało blisko 1,4 mln zł. Konstrukcja starego mostu została uszkodzona przede wszystkim na skutek niskiego poziomu wody na rzece.

Wśród zgromadzonych na uroczystości gości obecni byli m. in. wojewoda kujawsko-pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz,Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanna Borowiak,Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk,Burmistrz Brześcia Kujawskiego Pan Wojciech Zawidzki oraz inni przedstawiciele samorządu i służb mundurowych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto