9 października 2016 roku wraz z Żoną uczestniczyliśmy w otwarciu I etapu rozbudowy rynku w Supraślu,który przez mieszkańców nazywany jest "supraskim amfiteatrem". Uroczystość zgromadziła licznie mieszkańców Supraśla i gości z sąsiednich gmin. Otwarciu rynku towarzyszyła pierwsza edycja "Supraskiego Festiwalu Smaków" promującego kuchnię regionalną,podczas którego wyróżniające się podmioty gastronomiczne zostały uhonorowane specjalnymi certyfikatami.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem samorządowi pięknej inwestycji,która eksponuje malownicze tereny leżące nad rzeką Supraśl. Podkreśliłem,że inwestycja ta zdecydowanie podnosi atrakcyjność Supraśla i z pewnością będzie wykorzystywana z pożytkiem dla mieszkańców.

Projekt objął przede wszystkim rozbudowę i modernizację dróg gminnych. Powstały nowe chodniki,zjazdy,schody terenowe,ciąg pieszo-rowerowy,pętla nawrotowa dla pojazdów,a także miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Wykonano także kanalizację deszczową oraz linię oświetleniową i energetyczną.

Relacje medialne:

foto

foto

foto